Monday, May 21, 2012

Rancangan Perniagaan

Sebelum memulakan sesuatu perniagaan, aktiviti-aktiviti berikut perlu diambil kira:


1) Jenis perniagaan yang diceburi
2) Nama perniagaan, lokasi dan alamat perniagaan
3) Tarikh perniagaan mula beroperasi
4) Visi, misi dan objektif perniagaan
5) Carta organisasi perniagaan

Carta organisasi perniagaan yang membuat kerepek