Tuesday, May 22, 2012

Tujuan Penyediaan Rancangan Perniagaan

Penyediaan RP adalah penting bagi sesebuah perniagaan. Biasanya RP ini disediakan dengan tujuannya supaya:1) Usahawan dapat melihat sendiri dan menilai idea atau projek perniagaan yang dicadangkan dengan teliti, kritikal dan praktikal.

2) Dapat memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak.

3) Membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber-sumber perniagaan dan mengagihkannya dengan lebih baik. 

4) RP boleh diumpamakan sebagai peta perjalanan yang memberi garis panduan tentang perjalanan untuk menuju ke destinasi tertentu. Ia memberi maklumat terperinci dan menerangkan setiap langkah yang harus diambil.