Tuesday, May 22, 2012

Latar Belakang Perniagaan

Bahagian ini mestilah menjelaskan bila dan kenapa perniagaan ditubuhkan dan bagaimana ia telah berkembang serta apakah visi untuk masa hadapan. Ia juga mestilah menunjukkan pencapaian objektif masa lampau dan menyampaikan imej yang ingin ditonjolkan dalam pasaran. Maklumat yang perlu dijelaskan di dalam bahagian ini termasuklah:

1) Nama perniagaan
2) Alamat Tetap perniagaan
3) No. Telefon
4) Taraf pendaftaran
5) Tarikh pendaftaran perniagaan
6) No. pendaftaran
7) Jenis pendaftaran
8) Modal asal
9) Tarikh mula berniaga
10) Lain-lain lesen
11) Nama bank
12) No. akaun bank